5 ปัจจัยเสี่ยง “หมอนรองกระดูก” ทับเส้นประสาท

2020-09-25T12:11:53+07:00

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus pulpous) เกิดจาก “หมอนรองกระดูก” อ่อนแอและเสื่อมสภาพ เมื่อถูกกดทับหรือฉีกขาด ทำให้ปลิ้นออกมาทับกับ “เส้นประสาทที่สันหลัง” โดยปัจจัยหลักของ "หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท" มี 5 ปัจจัย ดังนี้