ลูทีน(Lutein) และ ซีแซนทิน(Zeaxanthin) เป็นสารสำคัญที่พบได้ในจอประสาทตา(Macular) มีหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อดวงตา และยังช่วยป้องกันโรคตาต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคจอประสาทตาเสื่อม 

คณะสาธารณสุข ภาควิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน จึงได้ทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ “ลูทีน+ซีแซนทิน” กับ ยาหลอก(Placebo) ในการรักษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมระยะเริ่มต้น

โดยขั้นตอนในการทดลองงานวิจัย มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกผู้ป่วย

อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม ที่มีอายุระหว่าง 50-79 ปี โดยคัดเลือกมาจากชุมชนในท้องถิ่น 330 คน ซึ่งเราได้อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด 108 คน

ขั้นตอนที่ 2 : แบ่งกลุ่มผู้ป่วย

แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 : กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมดวงตา “ลูทีน+ซีแซนทิน” ในปริมาณ 20 มก. ต่อวัน
  • กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ได้รับ ยาหลอก (Placebo) ที่บรรจุแป้งลงไป

งานวิจัยนี้ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 48 สัปดาห์ (1 ปี) และติดตามอาการทุก ๆ 24 สัปดาห์ (6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 3 : วัดผลการทดลอง

วัดผลการทดลองด้วยแบบทดสอบทั้ง 3 อย่าง ดังนี้

  1. Macular pigment optical density (MPOD) หรือการวัดความหนาแน่นของสารสี
  2. Best-corrected visual acuity (BCVA) หรือการวัดการมองเห็น
  3. Contrast sensitivity (CS) หรือการแยกความแตกต่างของสี

วัดความหนาแน่นของสารสีที่จอตา (MPOD)

เมื่อเวลาผ่านไป 48 สัปดาห์ ผลจากการวัด MPOD ด้วยเครื่องสแกนจอประสาทตา ความหนาแน่นสารสีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ “ลูทีน+ซีแซนทิน” แต่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกนั้น ความหนาแน่นของสารสีที่จอตามีค่าเท่าเดิม

วัดการมองเห็นในระยะไกล (BCVA)

จากการวัดผลระดับการมองเห็น(BCVA) ด้วยแผ่นวัดสายตา จะสังเกตได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ “ลูทีน+ซีแซนทิน” มีค่าการมองเห็นที่ชัดกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก แม้ภาพที่เห็นจะมีขนาดเล็กและอยู่ในมุมแคบ ๆ

วัดการแยกสีของจอ (CS)

เมื่อกลุ่มที่ได้รับ “ลูทีน+ซีแซนทิน” มีความหนาแน่นของสารสีที่จอตาเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการเห็นความแตกต่างของสีมีมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการทดลอง

กลุ่มที่ได้รับ “ลูทีน+ซีแซนทิน” ในปริมาณ 20 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 48 สัปดาห์ มีผลให้ระดับ “ลูทีน” ในเลือดและจอประสาทตา(Macular) เพิ่มสูงขึ้น ทำให้จุดตาเสื่อมดีขึ้น ระดับการมองเห็นชัดกว่าเดิมถึง 60% โดยการมองเห็นเริ่มชัดตั้งแต่ 24 สัปดาห์แรก

สรุปแล้วการทานอาหารเสริมดวงตา ที่มีลูทีน+ซีแซนทิน” จึงช่วยฟื้นฟูดวงตาจากโรคจอประสาทตาเสื่อมได้จริง!

ในปัจจุบันโรคจอประสาทตาเสื่อมยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถทำให้อาการดีขึ้นได้โดยการไปพบจักษุแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการทานอาหารเสริม เพื่อช่วย “ฟื้นบำรุงดวงตา” และ “ชะลอ” ให้จอประสาทตาเสื่อม

เฮอร์บิเทีย ลูทีน(Herbitia Lutein) ตัวช่วยฟื้นบำรุงดวงตาแบบเร่งด่วน สำหรับผู้ที่มีปัญหาดวงตา เช่น วุ้นในตาเสื่อม และโรคจอประสาทตาเสื่อม โดยมีปริมาณ “ลูทีน” 19 มก. และ “ซีแซนทีน” 0.95 มก. รวมเป็น 19.95 มก. ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยมากที่สุด!

7 เหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้ เฮอร์บิเทีย ลูทีน บำรุงสายตา


รีวิวผู้ใช้จริง เฮอร์บิเทีย ลูทีน บำรุงดวงตา

ช่องทางด่วน… สำหรับปรึกษา/สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า

คลิกที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลทางไลน์
คลิกที่นี่ เพื่อสอบถามข้อมูลทาง inbox
คลิกที่นี่ เพื่อโทรคุยกับแอดมิน 0837399822