หากใครที่เคยผ่าตัดต้อกระจกมาแล้ว พบว่าช่วงแรก ๆ ก็มองเห็นชัดดี แต่เอ๊ะ! ทำไมวันดี คืนดี กลับเห็นจุดดำ หรือเส้นคล้ายหยากไย่ลอยไปมา อาการเหล่านั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเสี่ยงเป็น “วุ้นในตาเสื่อม” นั่นเอง!!

“วุ้นในตาเสื่อม” เกิดจาก วุ้นในตาเสื่อมสภาพ หดตัว หลุดลอก กลายเป็นตะกอนขุ่นลอยอยู่ในดวงตา

ทำให้ผู้ที่เคยผ่าตัดต้อกระจกบางราย เริ่มมองเห็นจุดดำ หรือเส้นคล้ายหยากไย่ลอยไปมา ซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยหลังการผ่าตัด ทำให้มองอะไรก็ติดขัดไปหมด ถึงแม้การมองเห็นหลังผ่าตัดต้อกระจกจะดีขึ้นแล้วก็ตาม

เคยผ่าตัดต้อกระจก เสี่ยง “วุ้นในตาเสื่อม” สูง!!

จากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า ผู้ที่เคยผ่าตัดต้อกระจก มีโอกาสเสี่ยงเป็น “วุ้นในตาเสื่อม” ตามมาได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิเช่น

1. เป็น “วุ้นในตาเสื่อม” ก่อนผ่าตัดต้อกระจก

ผู้ป่วยต้อกระจกบางราย อาจเป็นวุ้นในตาเสื่อมมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่เนื่องจากคนที่เป็นต้อกระจก จะมีอาการตาพร่ามัว ทำให้มองเห็นจุดดำ หรือเส้นคล้ายหยากไย่ไม่ชัดเจนนัก

แต่เมื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก จะทำให้มองเห็นชัดขึ้น ส่งผลให้มองเห็นจุดดำ หรือเส้นคล้ายอยากไย่ลอยไปมาได้ชัดขึ้นนั่นเอง

ทำให้บางคนคิดว่าเพิ่งเกิด “วุ้นในตาเสื่อม” ทั้ง ๆ ที่เป็นวุ้นในตาเสื่อม มาก่อนหน้านั้นแล้ว

2. การผ่าตัดต้อกระจก ทำให้วุ้นตาเคลื่อนที่ / ขยับตัว

หากผู้ป่วยต้อกระจก มีอาการตามัวลงเรื่อย ๆ จะต้องทำการผ่าตัดเอาเลนส์ตาที่เป็นต้อกระจกออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน ส่งผลให้วุ้นตาบางส่วนเกิดการขยับตัว หรือเคลื่อนที่ได้

ทำให้วุ้นในตาหลุดลอก แล้วจับตัวเป็นตะกอนขุ่นลอยอยู่ในดวงตาของเรา

นอกจากการผ่าตัดต้อกระจก จะเป็นตัวการเร่งให้ “วุ้นในตาเสื่อม” ได้แล้ว ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดวุ้นในตาเสื่อมได้เช่นกัน อย่างเช่น อายุ สายตาสั้น เบาหวานขึ้นตา ฯลฯ 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก
https://www.healthline.com/health/eye-health/floaters-after-cataract-surgery#takeaway