ในปัจจุบัน ปัญหา “ผมร่วง ผมบาง” ถือเป็นเรื่องหนักใจของใครหลายคน ซึ่งพื้นฐานสำคัญมาจาก การที่ร่างกายขาดไบโอติน หรือได้รับไบโอตินไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น พันธุกรรม ความเครียด ปัญหาหนังศีรษะอักเสบ จนทำให้รากผมไม่แข็งแรง ส่งผลให้ ผมร่วง ผมบาง” มากกว่าปกติได้

“ไบโอติน” สารอาหารหลักที่เส้นผมขาดไม่ได้!!

“ไบโอติน” (Biotin) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อวิตามินบี 7 หรือวิตามิน H ถือเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้แข็งแรง เนื่องจากเส้นผมของคนเรานั้น มีโปรตีนเคราตินเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งไบโอตินมีหน้าที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของเคราตินให้แข็งแรง จึงช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีตามไปด้วย

ดังนั้น หากร่างกายได้รับบโอตินไม่เพียงพอในแต่ละวัน จะทำให้เกิดปัญหา “ผมร่วง ผมบาง” ตามมาได้

งานวิจัย ทานไบโอตินต่อเนื่อง ช่วยแก้ปัญหา “ผมร่วง ผมบาง”

ในปี 2016 ได้มีงานวิจัยจากศูนย์โรคผิวหนังและเส้นผม ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของ ไบโอติน ในผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง และหนังศีรษะอักเสบ โดยมีวิธีการทดลองดังนี้

1. คัดเลือกอาสาสมัคร 

คัดเลือกอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 503 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

 • มีอายุระหว่าง 9-92 ปี
 • เป็นผู้ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคผิวหนังและเส้นผม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • มีปัญหาผมร่วง ผมบาง ประสบภาวะขาดไบโอติน

2. แบ่งกลุ่มการทดลอง

แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มที่ร่างกายมีไบโอตินในระดับที่เหมาะสม (มากกว่า 400 ng/L) จำนวน 65 คน
 2. กลุ่มที่ร่างกายไบโอตินในระดับปานกลาง (100 – 400 ng/L) จำนวน 249 คน
 3. กลุ่มที่มีภาวะขาดไบโอติน (น้อยกว่า 100 ng/L) จำนวน 189 คน 

จากนั้นให้ ลุ่มที่มีภาวะขาดไบโอติน ทานไบโอตินปริมาณ 5 มก./วัน” ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

3. วิธีวัดผลการทดลอง 

วัดผลการทดลองจากสภาพหนังศีรษะที่เปลี่ยนแปลงไป และปริมาณไบโอตินในร่างกายทั้งก่อน และหลังทำการทดลอง

4. ผลการทดลอง

หลังทานไบโอตินปริมาณ 5 มก./วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน ผลที่ได้ คือ

 • มีปริมาณไบโอตินในร่างกายมากกว่า 1,000 ng/L
 • มีจำนวนเส้นผมเพิ่มขึ้น
 • ผมหนาขึ้น
 • หนังศีรษะแข็งแรงขึ้น
 • รังแคลดลง

สรุปผลจากงานวิจัย

การทานไบโอติน” ต่อเนื่องเป็นประจำ จะช่วยป้องกันผมขาดหลุดร่วง แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ช่วยเพิ่มปริมาณไรผมเกิดใหม่ ทั้งยังช่วยให้หนังศีรษะมีสุขภาพดีอีกด้วย

แม้ว่าการทานไบโอตินเพียงอย่างเดียว!! จะช่วยป้องกันผมขาดหลุดร่วงได้ แต่การทาน “ไบโอติน ร่วมกับแร่ธาตุอย่างซิงค์และซิลิคอน” จะให้ประสิทธิภาพสูงกว่า

“เฮอร์บิเทีย ไบโอติน” (Herbitia Biotin) ได้รวมทั้ง 3 สารสำคัญ (ไบโอติน, ซิงค์ และซิลิคอน) ที่ช่วยลดผมขาดหลุดร่วง กระตุ้นการสร้างผมใหม่ แก้ปัญหาผมบางได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีส่วนผสมของ Methionine, L-methionine, L-cysteine, Calcium pantothenateที่ออกฤทธิ์ฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ชะลอการเกิดผมหงอก พร้อมบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึก

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก
Serum Biotin Levels in Women Complaining of Hair Loss [2016]