Lutein และ Zeaxanthin ในดอกดาวเรืองมีคุณสมบัติในการป้องปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและรังสี UV อีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระและมลภาวะต่างๆ ที่จะทำอันตรายต่อดวงตา นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูอาการของโรคทางตาอย่าง “โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม” อีกด้วย


อ้างอิง: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642012005453

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.nutr.23.011702.073307