ต้อกระจก ป้องกันได้ด้วย “ลูทีน & ซีแซนทีน”

2021-05-17T16:31:19+07:00

มีงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำการศึกษาผลของ "ลูทีนและซีแซนทีน” ในการป้องกันการเกิดภาวะต้อกระจก เปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอก โดยมีวิธีการทดลองดังนี้