อาการ “นอนไม่หลับ หลับยาก” ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากเมื่อใด ที่คุณเริ่มเผชิญกับภาวะนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท หลับ ๆ ตื่น ๆ อยู่ตลอดทั้งคืน อาจทำให้สุขภาพร่างกายของคุณอ่อนแอลง จนนำไปสู่ความเจ็บป่วยได้ในที่สุด

นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า สาเหตุหลักที่ทำให้คุณ “นอนไม่หลับ” มักเกิดจากความเครียดที่พบเจอในแต่ละวัน เมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง จนส่งสัญญาณเตือนไปยังกล้ามเนื้อทำให้คุณมี อาการนอนกระตุก ขณะนอนหลับ

ในบางคน อาจมีอาการกระตุกรุนแรงเสียจนสะดุ้งตื่น ทำให้ “นอนไม่หลับ” ตลอดทั้งคืน หรือ “หลับยาก” กว่าเดิมได้เลยทีเดียว


“กิงโกะ” (Ginkgo) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แปะก๊วย” ถือเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นชื่อด้านการบำรุงสมองและระบบประสาท ทั้งยังช่วยลดความเครียด คลายกังวล จึงช่วยให้หลับสบาย นอนหลับง่ายขึ้นอีกด้วย!!

งานวิจัยเผย! “กิงโกะ” ช่วยให้หลับสนิท แก้อาการนอนไม่หลับได้จริง!!

จากคุณสมบัติของกิงโกะดังที่กล่าวมา ทำให้แผนกวิจัยด้านโรคซึมเศร้า เวชศาสตร์การนอน และประสาทสรีรวิทยา จาก Psychiatric University Hospital Basle ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกิงโกะ ในการช่วยบรรเทาอาการ “นอนไม่หลับ” ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีวิธีการทดลอง ดังนี้

หากผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการ “นอนไม่หลับ หลับยาก” จะส่งผลให้อาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแย่ลงกว่าเดิมได้! 

1.คัดเลือกอาสาสมัคร

อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งชายและหญิง จำนวน 16 คน (ชาย 10 คน, หญิง 6 คน) โดยมีอายุระหว่าง 36-59 ปี

2.แบ่งกลุ่มอาสาสมัคร

แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน  ดังนี้ 

  1. กลุ่มที่ได้รับสารสกัดกิงโกะ 240 มก./วัน ร่วมกับยารักษาโรคซึมเศร้า (Trimipramine) จำนวน 8 คน เป็นเวลา 4 สัปดาห์
  2. กลุ่มที่ได้รับยารักษาโรคซึมเศร้า (Trimipramine) 200 มก./วัน เพียงอย่างเดียว จำนวน 8 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์

2. วิธีวัดผลการทดลอง

วัดผลการทดลองด้วยการทดสอบการนอนหลับ (Polysomnography; PSG) 3 รูปแบบ ดังนี้

  • Sleep continuity เป็นการประเมินความต่อเนื่องของการนอนหลับ
  • Sleep architecture เป็นการประเมินช่วงระดับการนอน หรือวงจรการนอน (Sleep stage)
  • REM sleep (Rapid Eye Movement Sleep) เป็นการประเมินการนอนหลับในช่วงหลับฝัน ซึ่งการนอนหลับในช่วงนี้มีความเกี่ยวข้องกับความทรงจำ การเรียนรู้ถาวร และการสร้างจินตนาการ

3. ผลการทดลอง

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดกิงโกะร่วมกับยารักษาโรคซึมเศร้า มีประสิทธิภาพการนอนหลับ “ดีกว่า” กลุ่มที่ได้รับยารักษาโรคซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลาทำการทดลอง

นอกจากนี้ กลุ่มที่ได้รับสารสกัดกิงโกะร่วมกับยารักษาโรคซึมเศร้า มีระยะเวลาช่วงรอยต่อระหว่างเริ่มหลับไปยังหลับลึกได้ยาวนานขึ้น จึงไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยซึมเศร้า

สรุปผลการวิจัย

การทานสารสกัดกิงโกะ 240 มก./วัน ต่อเนื่องเป็นประจำ มีส่วนช่วยพัฒนาการนอนหลับ โดยจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ลดอาการกึ่งหลับกึ่งตื่น ทั้งยังช่วยลดอาการนอนกระตุก และเพิ่มระยะการนอนหลับในช่วงหลับลึกให้นานขึ้นอีกด้วย

เฮอร์บิเทีย กิงโกะ (Herbitia Ginkgo) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผสานสารสกัดจากกิงโกะ ใบบัวบก พรมมิและข้าว ไว้ในหนึ่งเดียว มีส่วนช่วยฟื้นบำรุงระบบประสาทและสมอง เพียงแค่รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหารเช้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ก็พร้อมกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยให้หลับสนิท หลับสบายตลอดคืน พร้อมเริ่มเช้าวันใหม่ได้อย่างสดชื่น

**หมายเลข อย. 14-1-16056-5-0011

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก :