เมื่ออายุมากขึ้น หลายโรคก็เริ่มรุมเร้า หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นอาการปวดเข่า ปวดข้อ ซึ่งบางคนอาจคิดว่าเป็นแค่อาการปวดเข่าธรรมดา แต่นั่น อาจเป็นสัญญาณเตือนของ “โรคข้อเข่าเสื่อม” !!

ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) เกิดจากกระดูกอ่อน และหมอนรองกระดูกข้อเข่าเสื่อมสภาพ ทำให้ข้อเข่าอักเสบ เข่าฝืด รู้สึกปวดบวมที่ข้อเข่า

“ขมิ้นชัน” ทางเลือกลดอาการปวดเข่า จากข้อเข่าเสื่อม

“ขมิ้นชัน” สุดยอดสมุนไพรไทยที่แฝงไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย ทั้งยังอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่าง เคอร์คิวมินอยด์ (Curcuminoids) ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อเข่า จากโรคข้อเข่าเสื่อม เก๊าท์ และรูมาตอยด์ ได้

นอกจากนี้ ยังพบว่า “ขมิ้นชัน” สามารถลดอาการปวดเข่าได้ดี เทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบัน และไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

งานวิจัย ลดอาการปวดเข่า ด้วย “ขมิ้นชัน”

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ จากประเทศอิหร่าน ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชันในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดยมีวิธีการทดลองดังนี้

1.คัดเลือกอาสาสมัคร

อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระดับเล็กน้อย-ปานกลาง มีอายุระหว่าง 50-70 ปี จำนวน 40 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากขมิ้นชัน 1500 มก. ต่อวัน จำนวน 19 คน
  2. กลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) จำนวน 21 คน

ติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

2. วิธีวัดผลการทดลอง

วัดผลการทดลอง ด้วยแบบประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. VAS (Visual Analogue Scale) เป็นการวัดอาการปวดเข่าขณะเคลื่อนไหว หรือหยุดพัก วัดค่าโดยใช้คะแนนตั้งแต่ 0-100 คะแนน (0 คือ ไม่ปวด, 100 คือ ปวดรุนแรงมากที่สุด)
  2. WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis) เป็นแบบทดสอบที่ใช้ประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยงานวิจัยนี้ จะวัดค่าในด้านความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า (Physical function)

3. ผลการทดลอง

คะแนนอาการเจ็บปวดที่ข้อเข่า (VAS)

กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากขมิ้นชัน 1500 มก. ต่อวัน มีอาการปวดเข่าลดลงถึง 30% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

คะแนนความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อเข่า (Physical function)

กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากขมิ้นชัน 1500 มก. ต่อวัน สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ดีขึ้นกว่า 19% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

สรุปผลจากงานวิจัย

สามารถสรุปได้ว่า “ขมิ้นชัน” มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อม และช่วยให้ข้อเข่าสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ทั้งยังมีความปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงในระยะยาว เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม อาการปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม มักเกิดกับคนวัย 50 ปีขึ้นไป แต่คนวัยหนุ่มสาวก็มีความเสี่ยงเป็น “โรคข้อเข่าเสื่อม” ก่อนวัยได้เช่นกัน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำร้ายข้อเข่า เช่น ออกกำลังกายอย่างหักโหม การนั่งไขว่ห้าง ฯลฯ