3 สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ “เวียนหัว บ้านหมุน วูบบ่อย”

2022-11-22T15:55:34+07:00

เวียนหัว บ้านหมุน วูบบ่อย อาการเหล่านี้ส่งผลต่อการทรงตัว และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หลายคนยังไม่เข้าใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ 3 สาเหตุหลัก ดังนี้